لیست قیمت لپ تاپ کارکرده

به دلیل نوسانات ارز قیمت نهایی با تماس استعلام گردد

AMD

7.000.000میکروفون وبکم15"Radeon
500G6GBAMD (A10)M6HP
14.700.000TOUCH- FHD15"Radeon UP TO4
256g8GBfx8800ppavilion m6HP
45.000.000TOUCH -FHD-FLIP13"GTX1650 4G512G32GBRYZEN 9 (5900)HGV301QASUS

Celeron / Pentium

4,600,000...14"intel500 GB4 GBCORE28530PHP
5,900,000...14"intel32 M-sata4 GBX4 Quad core915sSamsung
8,700,000Touch/flip13"intel500 GB2 GBCELERONFlex3Lenovo
8,700,000Touch/flip13"intel500 GB4 GBPentiumYogaLenovo

CORE i3

7,300,00017"intel500G6 GBcore i3 (5)PAVILIONHP
14.300.000TOUCH15"intelGB256 SSD8 GBcore i3 (10)15-DYHP
14,400,000TOUCH FLIP13"intelGB256 SSD8 GBcore i3 (6)insepiron 13Dell
10,600,00015"intelGB256 SSD8 GBcore i3 (7)3567Dell
11,900,00015"intelGB256 SSD8 GBcore i3 (8)P75Dell
10,900,000TOUCH FLIP15"intelGB256 SSD8 GBcore i3 (6)5559Dell
11,300,00015"Nvidia 1G500 GB4 GBcore i3 (5)X540ASUS

CORE i5

7,900,00014"intel500 GB6 GBcore i5 (4)840 G1HP
9,200,00017"intel1TB8 GBcore i5 (4)ENVY 17HP
12,300,000TOUCH-FHD15"intel256 SSD8 GBcore i5 (5)15-ACHP
12,300,000TOUCH-FHD15"intel256 SSD8 GBcore i5 (5)17-G145HP
12,900,000FHD13"intelGB 512 SSD8 GBcore i5 (6)VJS13Sony
12,900,000Touch-Flip-FHD15"intel1TB8 GBcore i5 (4)flex2Lenovo
8,350,00015"intel1TB8 GBcore i5 (3)z580Lenovo
8,200,00014"intel5004 GBcore i5 (4)5440DELL
12,300,000Touch15"intel256g8 GBcore i5 (5)P39FDELL
12,800,00017"intel256G8 GBcore i5 (6)5759DELL
16,400,000TOUCH FLIP PEN13"intel256SSD8 GBcore i5 (6)3379DELL
16,000,000TOUCH FLIP PEN15"intel256SSD8 GBcore i5 (6)inspiron15DELL
14,000,00015"intel256SSD8 GBcore i5 (7)p51fDELL
13,400,000Touch-Flip-FHD15"intel1TB8 GBcore i5 (4)Q502Asus

CORE i7

6,000,000Touch12"Intel500 GB4 GBcore I7 (1)Portege M780Tooshiba
8,000,00013"Intel256g6 GBcore I7 (2)Portege z830Tooshiba
8,400,00013"intel80G M-sata4 GBcore i7 (3)Portage Z930Tooshiba
10,800,000…touch13"intel256ssd8 GBcore i7 (5)Portage Z30Tooshiba
9,100,00015"GT52 1G5500 GB6 GBcore i7 (2)RC512Samsung
17,600,000FHD-touch15"gtx960 2g500ssd16 GBhqcore i7 (4)y50-70Lenovo
10,800,000...15"intel1TB8GBcore i7 (4)z510Lenovo
13,800,000...14"GFORCE710 2G1TB8GBcore i7 (3)U410Lenovo
19,200,000touch - flip-full hd15"gfors940 2g25612 GBcore i7 (5)q552asus
9,400,000...17"GT550 M 1G1TB8 GB core i7 (2)QMP09EDELL
15,600,000FHD-touch14"INTEL256ssdGB 8core i7 (5)p47fDELL
24,300,000FHD15"gfors960 4g256SSD+1tbGB 8hq core i7 (6)7579DELL
10.300,00017"INTEL256SSDGB 8 core i7 (4)INSPIRON17DELL
28.900,00015"GTX1060 6G1TB+256SSDGB 24 core i7 (8)HG7GAMINGDELL
8,100,00017"INTEL500GGB 6 core i7 (2)QMDV7HP
12,900,000FHD-TOUCH17"INTEL1TBGB 8 core i7 (4)MQENVY17HP
16,900,000FHD-TOUCH17"INTEL1TBGB 8 core i7 (5)15 x360HP
19,200,000FHD-TOUCH17"INTEL1TBGB 8 core i7 (7)7265HP
53,200,0004k15"rtx2070 8g512ssdGB 32 core i7 (10)blad15-2020razer