قوانین و مقررات سایت

  • ثبت نام کاربران و ایجاد پروفایل به منزله پذیرفتن شرایط و قوانین سایت می باشد.

  • فروشگاه سمارایانه همانطور که با صداقت و تعهد کاری نزد مشتریان خود توانمند و معتمد است انتظار میرود کاربر نیز متاعقبا قوانین نسبت به خود را رعایت فرماید.

  • فروشگاه سمارایانه به اطلاعات خصوصی اشخاصى که از خدمات سایت استفاده می‏‌کنند، احترام گذاشته و از آن محافظت می‏‌کند.